VELKOMMEN TIL MAT.NO

en portal for mat og helse i grunnskolen

Her kan mat og helse-lærere bestille gratis undervisningsmateriell. Fra skolestart åpnes etterhvert de fire opplysningskontorenes egne skolesider her, og da kan lærere, elever og andre interesserte finne digitalt lærestoff om mat og helse.

Hilsen opplysningskontorene i landbruket