VELKOMMEN TIL MAT.NO

en portal for mat og helse i grunnskolen

Her kan mat og helse-lærere bestille undervisningsmateriell fra de fire opplysningskontorene i landbruket. Lærere, elever og andre interesserte finner digitalt lærestoff om mat og helse.

Lykke til og vel bekomme!

Hilsen opplysningskontorene i landbruket