eForelesninger

Her kan du spille av eForelesninger. En eForelesning er en presentasjon av fagstoffet med lyd, bilde og noe tekst som varer cirka 3 minutter.