Melk på meieriet

Melken hentes av melkebilen og kjøres til meieriet, hvor det tas prøver av den, før den tappes inn i meieriet.

eFORELESNING

På meieriet homogeniseres og pasteuriseres melken før den tappes over på kartonger, eller videreforedles til ulike produkter.

TEORI

Fra bonden til meieriet

Etter at bonden har melket kyrne kjøles melken ned til 4 grader og oppbevares på en egen melketank på gården. Melken hentes to til tre ganger i uken av en tankbil fra meieriet. Før melken pumpes over fra gårdstanken til tankbilen, kontrollerer sjåføren lukt, smak og kvalitet og tar prøve av melken. Tankbilen frakter melken til meieriet. Det tas igjen prøver av melken før den pumpes over fra tankbilen til meieriet. Det gjør man blant annet for å være sikker på den ikke inneholder rester av antibiotika.

Separasjon

Når melken kommer inn på meieriet blir den først separert, det vil si at fløte og skummet melk blir skilt fra hverandre. Dette skjer ved at melken sentrifugeres i en separator.

Standardisering

Deretter blir melken standardisert til ønsket fettprosent, ved at passende mengde fløte tilsettes skummet melk.

Homogenisering

Neste steg er at melken homogeniseres. Homogenisering er en prosess som fordeler fettpartiklene jevnt i melken. Fettet er det som har lavest vekt i melken, og derfor vil det flyte opp og danne et fløtelag dersom melken ikke homogeniseres. Skummet melk blir ikke homogenisert fordi den er fettfri. Kremfløte homogeniseres heller ikke. Det er fordi man er avhengig av fettets opprinnelige struktur for å kunne piske fløten til krem.

Pasteurisering

Til slutt blir melken pasteurisert. All melk som selges i butikker i Norge pasteuriseres, slik at den er fri for potensielt skadelige mikroorganismer. Pasteurisering innebærer at melken varmebehandles for å ødelegge eventuelle sykdomsfremkallende bakterier og mikroorganismer. Vanligvis pasteuriseres melken ved at den varmes opp til 72 grader i 15 sekunder, for deretter å bli hurtig nedkjølt til 4 grader. Langtidsholdbar melk, for eksempel laktoseredusert melk og skolemelk med smak, er UHT-behandlet. UHT står for ultrahøy temperatur og er en form for sterilisering. Dette innebærer at melken varmes opp til 135 grader i noen sekunder. Pasteurisering ved denne temperaturen gir produktet lengre holdbarhet og gjør at uåpnede kartonger kan oppbevares i romtemperatur.

Tapping

Til slutt tappes melken i riktig emballasje.

Faktaboks

  • Melken oppbevares i kjøletank på gårdene
  • Melkebilsjåføren tar prøver av melken før den tappes over, og det samme skjer før melken tappes inn på meieriet
  • På meieriet separeres, standardiseres, homogeniseres og pasteuriseres melken før den kan tappes over på kartong.

Oppgaver

Gratulerer!

Du fikk 0/0 rette.

Prøv igjen!

Du fikk 0/0 rette.

Fakta

Lærerveiledning

Kompetansemål for leksjonen

Hos bonden

Etter at bonden har melket kyrne oppbevares melken nedkjølt ved 4 grader i et eget tankrom på gården. Melken går direkte fra melkemaskinen inn på en avansert kjøletank som fra første øyeblikk ivaretar kravet om ubrutt kjølekjede fra ku til forbruker.

Tankbil

Tankbiler kjører faste ruter for å hente melk hos bøndene året rundt. Hver andre eller tredje dag kommer tankbilen inn på tunet på store og små bruk over hele landet. Før melken pumpes fra gårdstanken til tankbilen tar sjåføren prøver av melken for å kontrollere lukten, smaken og kvaliteten. En av prøvene tar sjåføren tar med seg til meieriet slik at melken kan bli testet en gang til.

Separering/standardisering

Melken går så gjennom en separering, hvor fløte og skummet melk skilles fra hverandre. Dette skjer ved at melken sentrifugeres i en separator. Deretter blir melken standardisert til ønsket fettprosent ved at passende mengde fløte tilsettes skummet melk.

Homogenisering

Deretter homogeniseres melken, slik at fettpartiklene fordeles jevnt i den. Fettet i melken er den delen som har lavest vekt. Fettkulene vil derfor flyte opp og danne et fløtelag dersom melken ikke blir homogenisert.

Pasteurisering

Pasteurisering innebærer at melken varmebehandles for å ødelegge eventuelle potensielle sykdomsfremkallende bakterier og mikroorganismer. Vanligvis pasteuriseres melken ved at den varmes opp til 72 °C i 15 sekunder, for deretter å bli hurtig nedkjølt til 4 °C. Ved UHT (ultra høy temperatur)-pasteurisering varmes melken opp til en høyere temperatur. Dette gjøres for eksempel med skolemelk, slik at den ikke blir ødelagt dersom den skulle bli stående i romtemperatur en stund.

Tapping i emballasje

Melken tappes på kartonger og lagres ved 0 - 4 °C. Emballasjen merkes med produksjonsmeieriets initialer og best før-dato. Omtrent halvparten av all melk brukes til flytende meieriprodukter. Av resten av melken lages det andre typer meieriprodukter, som for eksempel ost.