Førsteklasses mat

Boken «Førsteklasses mat» er en gratis inspirasjonskokebok til førsteklassinger og deres foreldre.

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har hver høst i perioden 2010-2015 gitt bort boken «Mathjelpen for foreldre» gratis til alle barn som går i 1.klasse. Den har blitt godt mottatt av både lærere, elever og foreldre. I 2016 ønsket vi å modernisere boken, og resultatet er at «Mathjelpen for foreldre» er blitt til «Førsteklasses mat». Vi ønsker at kokeboken skal være til nytte og inspirasjon for både foreldre og barn i en travel hverdag. Det er lagt stor vekt på at oppskriftene skal være enkle, gode og næringsrike. Vi har tatt utgangspunkt i det norske barnefamilier ofte spiser til middag, og fokusert på å «grønne opp» disse måltidene.

I februar 2017 sendte vi ut over 26.000 bøker til førsteklasseelever i inneværende skoleår. Nå gjør vi på nytt klart for utsending til høstens førsteklasseelever, og skolene har i disse dager mottatt en e-post med mer informasjon.

Skolene vil få tilsendt bøker til sine førsteklasseelever rundt skolestart, august 2017. Vi legger i tillegg ved to eksemplarer av boken som er forbeholdt helsesøster og mat og helse-ansvarlig. Boken følger myndighetenes kostråd og kan trygt brukes til veiledning og undervisning.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på bok@frukt.no.